Klub SP3PGS – Krobia

Dnia 15 lutego 2016 roku grupa „Radiowego Szlaku Biskupiańskiego” zainicjowała powstanie „Radio-klubu Krobia”. Poniżej przedstawiamy wypowiedź Adama Sarbinowskiego – pełnomocnika ds. antykryzysowych Burmistrza MiG Krobia:

„Pod wrażeniem dokonań krótkofalowców był Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda, który nie tylko podziękował miłośnikom tego hobby za niestandardową promocję gminy Krobia i Biskupzny, ale również podkreślił wagę posiadanego prze nich sprzętu i umiejętności w przypadku ewentualnych sytuacji kryzysowych. Burmistrz przywołał m.in. nawałnicę, która przetoczyła się przez gminę w 2009 roku. Kiedy zawiodły telefony stacjonarne i komórkowe, jedynym sposobem kontaktu pozostały właśnie niezawodne radiotelefony. Dlatego włodarz gminy nie tylko zadeklarował wolę dalszej współpracy z krótkofalowcami, ale również nie wykluczył jej poszerzenia, m.in. o stworzenie wspólnego miejsca, w którym w przypadku zdarzeń losowych mogłyby współdziałać służby, straże, gminne struktury zarządzania kryzysowego oraz właśnie krótkofalowcy.”

Gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów!
Zapraszamy na stronę klubową SP3PGS: http://sp3pgs.pl/

Nasze hobby – krótkofalarstwo

Dzisiaj w naszym Domu gościł pan Henryk Szczeblewski – gostyński pasjonata radiostacji, członek Grupy Radiowego Szlaku Biskupiańskiego. Hobby pana Henryka polega na nawiązywaniu łączności radiowych na wydzielonych pasmach radiowych – od fal krótkich i ultrakrótkich, aż do mikrofal, między krótkofalowcami przy pomocy radiostacji, potwierdzaniu łączności za pomocą tzw. karty QSL, uczestnictwie w zawodach krótkofalarskich, jak również konstruowaniu urządzeń radiowych i antenowych do nawiązywania łączności. Gość zaprezentował nam działanie jednego, najmniejszego ze swoich urządzeń, za pomocą którego nawiązał łączność z posiadaczem radiostacji w Śremie. Pan Henryk w wielu ciekawych historiach związanych z uprawianiem swojego hobby opowiedział nam o nieograniczonych możliwościach fal radiowych, od poznawania ludzi z całej Polski do niesienia pomocy.